Loading...
Home 2017-10-24T23:59:26+00:00

Όραμα

Join The H2B Movement

Όραμα του H2B HUB είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος, που φέρνει κοντά ανθρώπους, οι οποίοι μέσα από βιώσιμες και υπεύθυνες πρωτοβουλίες στοχεύουν στην καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της νεανικής, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την υποστήριξη των υφιστάμενων.

Ο ρόλος ενός Hub είναι να παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες και κατάλληλους χώρους με σκοπό να δημιουργήσει ένα μοναδικό οικοσύστημα για επιχειρηματική καινοτομία. Το παγκόσμιο δίκτυο που έχει δημιουργηθεί χάρη στη σύνδεση των ήδη υπαρχόντων Hubs, αλλά και αυτών που θα γεννηθούν με τον καιρό, στηρίζεται κυρίως στην πεποίθηση “think globally, act locally”.

Το H2B HUB είναι μια πρωτοβουλία φορέων της Κρήτης με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Το H2B HUB στοχεύει να αποτελέσει μια πλατφόρμα διασύνδεσης της τοπικής κοινωνίας με την καινοτομία και τη επιχειρηματικότητα, βοηθώντας ουσιαστικά στην διαμόρφωση καινοτόμου επιχειρηματικής κουλτούρας στην Κρήτη με δράσεις όπως κατάρτιση και εκπαίδευση νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών, την εισαγωγή της επιχειρηματικής κουλτούρας στην εκπαίδευση, την υποστήριξη μετάβασης των τοπικών επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία και τη διεξαγωγή επιχειρηματικών διαγωνισμών και βραβεύσεων.

Join the H2B HUB movement!
Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Join the #hub movement

Load More Posts
Join the H2B HUB movement!
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

INNOVATION  MATTERS

01. Πρόσβαση σε χώρους θερμοκοιτίδας

Το H2B HUB αποτελεί ένα χώρο όπου οι δυνητικοί επιχειρηματίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν παραμονής και χρήσης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (πχ. μέχρι 3 μήνες)  και για μια δοκιμαστική περίοδο ενός χρόνου και στη συνέχεια με συμβολική χρέωση. Για να γίνει κάποιος δυνητικός επιχειρηματίας μέλος του H2B HUB πρέπει να καταβάλλει συνδρομή 40 €/έτος, μέχρι 3 έτη. Εφόσον ο νέος επιχειρηματίας δημιουργήσει την επιχείρησή του, στη συνέχεια θα μπορεί να έχει προνομιακή πρόσβαση για εγκατάσταση στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με τους ισχύοντες όρους. Επίσης, θα μπορεί να παραμείνει για περισσότερο χρόνο στο H2B HUB εφόσον επιθυμεί να χρησιμοποιεί το χώρο. Το κοστολόγιο θα κυμαίνεται ανάλογα με τις υπηρεσίες που επιθυμεί να λαμβάνει.

02. Δικτύωση με venture capitalists, angels, mentors

Τα μέλη του H2B HUB έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με χρηματοδοτικούς φορείς όπως φορείς κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (VCs), επιχειρηματικούς αγγέλους (business angels) καθώς και με δίκτυα εξειδικευμένων μεντόρων. Παράλληλα θα μπορεί μέσω του κατάλληλου επιχειρηματικού σχεδίου να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό και να λαμβάνεται υπ’ όψη η παρουσία τους στο HUB κατά τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων στην Αναπτυξιακή Κρήτης για χρηματοδότηση από τον ΕΦΕΠΑΕ  ή κατάθεση προτάσεων σε άλλες προκηρύξεις. Θα πρέπει να γίνει επίσης σχετική συζήτηση με τις τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες.

Κάθε δυνητικός επιχειρηματίας ή επιχειρηματική ομάδα θα συνδέεται (συνεργάζεται) με ένα καθοδηγητή (coach), ο οποίος θα τον κατευθύνει στην διαδικασία της ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας και του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η διαδικασία αυτή θα παρέχεται δωρεάν για ορισμένο χρόνο προς τις επιχειρηματικές ομάδες.

03. Πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές 

Με την υπογραφή του Συμφωνητικού Συνεργασίας, τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στο H2B HUB δεσμεύονται να παρέχουν πρόσβαση στις ερευνητικές υποδομές τους προς τους νέους επιχειρηματίες, εφόσον τεκμηριώνεται η ανάγκη αυτή. Ενδεικτικά αναφέρονται η χρήση του Super Computer και οι υπηρεσίες cloud του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεργασίες με ερευνητικά εργαστήρια κ.λπ.

04. Υπηρεσίες club μέσω επιχειρηματικής δικτύωσης σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το H2B HUB στο πλαίσιο των στρατηγικών συνεργασιών του με αντίστοιχους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, υποστηρίζει τα μέλη του εφόσον ενδιαφέρονται για συνεργασίες και δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις και φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται η δικτύωση μέσω του Enterprise Europe Network στο οποίο είναι μέλη το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το ΙΤΕ/ΕΤΕΠ-Κ, η Διεθνής Ένωση Επιστημονικών Πάρκων και Περιοχών Καινοτομίας (International Association of Science Parks and Areas of Innovation, IASP) στην οποία το ΕΤΕΠ-Κ είναι πλήρες μέλος, το Δίκτυο Κυπρίων Επιχειρηματικών Αγγέλων με το οποίο συνεργάζεται το ΕΤΕΠ-Κ κ.λπ., το δίκτυο Green Ray (Rayo Verde) του Τεχνολογικού Πάρκου της Ανδαλουσίας με το οποίο συνεργάζεται το ΕΤΕΠ-Κ, του δικτύου Youthnet κ.α.

05. Φορολογικές Επιχειρηματικές και Οικονομικές συμβουλές

Το H2B HUB συνεργάζεται με εξειδικευμένους φοροτεχνικούς και εταιρείες συμβούλων που θα γίνουν μέλη του και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αρχικά εθελοντικά και έναντι χαμηλής αμοιβής όταν γίνεται εκτεταμένη χρήση των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται θα αξιολογούνται από τα μέλη και θα υπάρχει πίνακας με αστέρια των συμμετεχόντων ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει καθένας. Βασικές φορολογικές και οικονομικές συμβουλές θα παρέχονται από τα στελέχη του H2B HUB χωρίς χρέωση.

06. Νομικές συμβουλές

Το H2B HUB συνεργάζεται με εξειδικευμένους νομικούς που θα υποστηρίζουν τα μέλη του με μειωμένο κόστος. Βασικές νομικές συμβουλές θα παρέχονται από τα στελέχη του H2B HUB χωρίς χρέωση. Οι υπηρεσίες που παρέχονται θα αξιολογούνται από τα μέλη και θα υπάρχει πίνακας με αστέρια των συμμετεχόντων ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει καθένας

07. Συμβουλές για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας  και κατοχύρωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται δωρεάν βασικές υπηρεσίες από το ΕΤΕΠ-Κ σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης μιας ιδέας καθώς και την διαδικασία που απαιτείται.  Περαιτέρω υπηρεσίες θα αναζητηθούν μέσω του δικτύου των συνεργαζόμενων φορέων στου H2B HUB και μέσα από τις σχετικές συμφωνίες συνεργασίας που έχουν οι φορείς με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται θα αξιολογούνται από τα μέλη και θα υπάρχει πίνακας με αστέρια των συμμετεχόντων ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει καθένας

08. Επιχειρηματικές συμβουλές αρχικών σταδίων ίδρυσης επιχείρησης

Το H2B HUB έχει στόχο την εύρεση και την προσέγγιση του δυνητικού επιχειρηματία ή της επιχειρηματικής ομάδας με σκοπό την υποστήριξη και την προετοιμασία τους για να μετουσιωθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρέχεται ένα σύνολο υπηρεσιών και συμβουλών για την ίδρυση της νέας επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Υποστήριξη στην προετοιμασία της επιχειρηματικής ιδέας και του στρατηγικού σχεδιασμού.
 • Διερεύνηση για την πιθανή σύνδεση με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.
 • Στήριξη σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης καινοτομίας, μάρκετινγκ, νομικών και άλλων συμβουλών.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα προστασίας, κατοχύρωσης και αξιοποίησης διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματικής και βιομηχανικής).
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση των «νέων επιχειρηματιών» με στόχο την δημιουργία καινοτόμων, ανταγωνιστικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων.
 • Καθοδήγηση – ενημέρωση σχετικά με διατιθέμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είτε μέσω τραπεζικού συστήματος ή άλλων επενδυτών (επιχειρηματικών αγγέλων, venture capital κλπ).
 • Ενημέρωση σχετικά με καλές πρακτικές και ανταλλαγή γνώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Διασύνδεση με άλλους αντίστοιχους φορείς και επιχειρηματίες από άλλες χώρες για την δημιουργία συνεργασιών
09. Start up School

Το start-up school είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης 6 εβδομάδων με στόχο την προετοιμασία ενός λειτουργικού πρωτοτύπου. Χωρίζεται σε 6 μέρη, ένα κάθε εβδομάδα, όπου θα συζητούνται διάφορα θέματα όπως επιχειρηματικό μοντέλο, μοντέλο μάρκετινγκ, νομικά ζητήματα, συζήτηση με μέντορες κλπ και τέλος, παρουσίαση της ιδέας (pitch).

10. Επιχειρηματικές συμβουλές σε υφιστάμενες επιχειρήσεις

Το H2B HUB στηρίζεται κυρίως στην πεποίθηση “think globally, act locally” και θα μπορεί να παρέχει στήριξη σε υφιστάμενες αλλά και σε δυνητικά εξωστρεφείς επιχειρήσεις παρέχοντας πληροφορίες από την σύνδεση του με το παγκόσμιο δίκτυο που θα δημιουργηθεί. Καθώς Βασικό στοιχείο της σύγχρονης επιχειρηματικότητας αποτελεί η ψηφιακή οικονομία το Η2Β HUB σε σσυνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA) θα παρέχει στις επιχειρήσεις μέλη του υπηρεσίες μετάβασης στην ψηφιακή οικονομία. Αυτές οι δράσεις θα ενισχύσουν: το άνοιγμα νέων αγορών στο εξωτερικό, την δρομολόγηση συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τη συμμετοχή σε εκθέσεις, οργανωμένες αποστολές, δίκτυα διανομής, Β2Β συναντήσεις, κτλ

Join the H2B HUB movement!
Υποδομές

Υποδομές

Στους χώρους του H2B Hub που διατίθενται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου στο κτίριο της οδού Κορωναίου 14 (3ος – 4ος όροφος) στο κέντρο του Ηρακλείου, παρέχονται:

 • Γρήγορο Ίντερνετ και WiFi,
 • Παροχή email με την κατάληξη “htob.gr”
 • Παροχή χώρου φιλοξενίας ιστοσελίδας μέχρι 2GB
 • Υπολογιστές για πρόσβαση στο ίντερνετ
 • Πρόσβαση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων Scopus, Espacenet, κτλ
 • Ψύκτες με νερό
 • Καφές, αναψυκτικά με αυτόματο πωλητή
 • Χώροι συναντήσεων μελών Hub
 • Αίθουσα εξατομικευμένων συναντήσεων (μετά από σχετική κράτηση)
 • Υπηρεσίες εκτυπώσεων και αναπαραγωγής εγγράφων
Join the H2B HUB movement!
Ρόλοι

Φορείς

MAKE A DIFFERENCE

Οι ιδρυτικοί φορείς του Η2Β HUB είναι: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Το ΤΕΙ Κρήτης, Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Οι τεχνικές σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Το H2B HUB υποστηρίζει ο GR.EC.A. (Greek eCommerce Association) – ή ελληνικά Ε.Σ.Η.Ε. (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για ebeh logoΤο Επιμελητήριο Ηρακλείου, στο πλαίσιο των λειτουργιών του ως Υπηρεσία Δημόσιας Αρχής, διατηρεί τα Γενικά, τα Εξαγωγικά και τα Ειδικά Μητρώα Επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου προσφέρει μια σειρά γενικών αλλά και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις – μέλη του. Το e-Επιμελητήριο είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο και παρέχει σε κάθε μέλος-επιχείρηση που έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο,  να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, από την άνεση του γραφείου του.
Πιο συγκεκριμένα τα μέλη-επιχειρήσεις μπορούν: να ελέγξουν τα στοιχεία που διατηρεί το Επιμελητήριο στα μητρώα του, να εκδώσουν Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις, να πληρώσουν συνδρομές που τυχόν οφείλουν, με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, να τροποποιήσουν μη σημαντικά στοιχεία τους, όπως στοιχεία επικοινωνίας κ.α.

Αποτέλεσμα εικόνας για teicrete logoΤo T.E.I. Κρήτης είναι ένα Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ανήκει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1983 και στην Ανώτατη Εκπαίδευση από το 2001. Καταστατική αποστολή του είναι οι σπουδές Πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης σε 15 ειδικότητες, η Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση, η έρευνα και η άμεση συμβολή στην ανάπτυξη της Κρήτης και της Χώρας, με τη Δια Βίου Μάθηση, την προσφορά τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για forth logo

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η έδρα του και η Κεντρική του Διεύθυνση βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης και αποτελείται από έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα: Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ), Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ), Πληροφορικής (ΙΠ), Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ), Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ), Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) ‘Aλλες σημαντικές μονάδες του ΙΤΕ είναι οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ), το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Αποτέλεσμα εικόνας για panepisthmio Kr;hthwΤο Πανεπιστήμιο Κρήτης στα 40 χρόνια λειτουργίας του έχει αναδειχθεί σε ένα έντονα εξωστρεφές και καινοτόμο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα με σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις και ξεχωριστή παρουσία στις διεθνείς κατατάξεις. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει πέντε σχολές (Φιλοσοφική, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, και Επιστημών Υγείας), με δεκαέξι τμήματα που καλύπτουν έναν ευρύτατο επιστημονικό χώρο.

Αποτέλεσμα εικόνας για stepcΤο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο της Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ιδρύθηκε το 1993 με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ενός από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, με  χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Κρήτης. Προσαρμοσμένο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της περιφέρειας και στις ερευνητικές εξελίξεις των Ερευνητικών Ινστιτούτων του ΙΤΕ και των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, το ΕΤΕΠ-Κ προσφέρει, εκτός από τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας για νεοσύστατες εταιρείες που επιδιώκουν την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους, εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες με στόχο να βοηθήσει και καθοδηγήσει τις νέες επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε καινοτόμες τεχνολογίες , να αξιολογήσουν και κατοχυρώσουν τα δικαιώματα της διανοητικής τους ιδιοκτησίας, να αποκτήσουν ισχυρότερη διαπραγματευτική ισχύ στην επιδίωξη της επίτευξης των επιχειρηματικών τους στόχων, να μεταφέρουν και υλοποιήσουν την τεχνολογία τους μέσω της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι Τεχνικές Σχολές Ιδρύθηκαν με την απόφαση 28531/24-2-1950 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Λειτουργώντας για πλέον από 60 χρόνια στον τομέα της κατάρτισης αποτελούν μια καινοτόμα μονάδα που υποστηρίζει την αλλαγή στην επιχειρηματικότητα και δρα ως εργαλείο συμβολής στην ανταγωνιστικότητα, επιτυγχάνοντας τη δια βίου εκπαίδευση σε αναρίθμητους τομείς ενδιαφέροντος, υλοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ογδόντα και πλέον διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων -των οποίων η διάρκεια κυμαίνεται από είκοσι έως εκατό ώρες-, όπως αυτά υπαγορεύονται από τις διαρκείς και επιτακτικές ανάγκες δια βίου εκπαίδευσης που αναδύονται στην αγορά. Η δράση του ΚΕΚ στηρίζεται ακριβώς στη διαρκή διάγνωση και κάλυψη των αναγκών της αγοράς στον τομέα της κατάρτισης με το κύριο βάρος να δίνεται στην καινοτομικότητα των ανειλημμένων πρωτοβουλιών, στην υποστήριξη του αναπτυξιακού έργου των τοπικών επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων

Join the H2B HUB movement!
Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία

LET’S TALK.

Θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά στέλνοντας μας ένα email, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα. Εναλλακτικά κλείστε ένα ραντεβού για να συζητήσουμε στους χώρους του H2B HUB στη διεύθυνση

Κορωναίου 14, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2810 342535

Φόρμα Επικοινωνίας

Δημιουργία business plan και ορισμός KPIs για εγγυημένη επιτυχία

Πέτρος Αρουκάτος, Ιδρυτής, DigitalUp , DigitalUp

Τι πρέπει να γνωρίζω για το νομικό πλαίσιο

Αλεξάνδρα Βαρλά, Δικηγόρος, FILOTHEIDIS & PARTNERS, Τι πρέπει να γνωρίζω για το νομικό πλαίσιο
Join the H2B HUB movement!